8 motivi per scegliere Ferrero Legno
//green
Go into the Nature!
WPŁYW NA ŚRODOWISKO NATURALNE

Go into the nature! FerreroLegno buduje swoją przyszłość zwracając szczególną uwagę na środowisko, zdrowie oraz bezpieczeństwo miejsca pracy. Ogrzewanie Spółka FerreroLegno stosuje do ogrzewania zakładu produkcyjnego instalację zasilaną biomasą: spalając surowce pochodzenia roślinnego uzyskuje się wysoką wydajność przy niskiej emisji dwutlenku węgla do środowiska; co więcej - nie wykorzystuje się nieodnawialnych zasobów energii. Energia W 2011 roku uruchomiono pierwszą instalację fotowoltaiczną, mieszczącą się na dachu budynków produkcyjnych o powierzchni 20000 m2; składa się na nią 2180 paneli z monokryształu. Moc zainstalowana wynosi 534 kwp i pokrywa niemal w pełni zapotrzebowanie energetyczne nowego obiektu. W ten sposób uniknęliśmy emitowania do atmosfery 310.000 kg CO2. Odpady Jednym z celów, jakie wyznaczyła sobie spółka FerreroLegno, to zredukowanie wytwarzanych odpadów. Ponadto zobowiązała się do prowadzenia skrupulatnej selektywnej zbiórki, w wyniku której jest możliwe odzyskanie 80% z ogólnej ilości wytwarzanych odpadów. Papier Spółka FerreroLegno w racjonalny sposób korzysta z papieru: zintegrowany system informatyczny umożliwia znaczące obniżenie zużycia papieru, ponieważ zamówienia są przesyłane drogą internetową, a produkcja i wysyłki są programowane automatycznie. Ponadto spółka FerreroLegno używa wyłącznie papieru z certyfikatem FSC. Znak FSC wyróżnia wszystkie produkty wykonane na bazie drewna pochodzącego z lasów zarządzanych w sposób prawidłowy i odpowiedzialny, zgodnie z najbardziej rygorystycznymi standardami środowiskowymi, społecznymi i ekonomicznymi.ferrerolegno

© 2019 FerreroLegno - P. Iva 00666220041 - Company Info - Privacy

Concept & Design by Nitida - Powered by Blulab